Organizačné pokyny

 

 

-Na zápasy nastupujú družstvá v jednotných dresoch

 

-Minimálny počet hráčov pre zápas je 3+1

 

-Čakacia doba na súpera je 15 minút

 

-V zápase sa nesmú používať šroubované a lisované kopačky

 

-Mladiství do 18 rokov sú povinní predložiť súhlas rodičov

 

-Pre zakopnutú loptu musí ísť hráč príslušného družstva, pri strate lopty z tohto

titulu, musí družstvo loptu nahradiť

 

-Družstvo móže v každom zápase čerpať jeden oddychový čas

 

-Súpisky max. 20 hráčov sa móžu doplniť do 3.kola jesennej i jarnej časti

 

-Pokuty: ŽK=2 eurá, ČK=4 eurá, kontumácia=4 eurá. Pokuty je potrebné zapla-

tiť pred začiatkom nasledujúceho stretnutia

 

-Po 5 fauloch v každom polčase sa proti družstvu kopú trestné kopy

 

-Po 3 kontumáciách je družstvo vyradené zo súťaže

 

-V každom družstve musí byť na súpiske označený kapitán družstva, ktorý bude

kompetentný komunikovať s rozhodcom i vedením MLMF

 

-Hráči v lige nie sú poistení, hrajú na vlastnú zodpovednosť

 

-O konečnom umiestnení v prípade rovnosti bodov rozhodujú vzájomné zápasy

 

-Odmenené budú prvé 3 družstvá konečnej tabuľky /200-100-50/

 

-Všetky aktuálne informácie o MLMF ŽAREC zverejňuje týždenník Kysucké novi-

ny a stránka   www.mlmfzarec.webnode.sk

 

Družstvá používajú dresy s číslami a do zápisu o stretnutí píšu mená podľa čísiel